1901 - 1982
българия/италия
табло 3, 1970-те
сериграфия
40 х 40 см