1933 - 1998
bulgaria
white vase
oil/canvas
67 x 55 cm