1961 – 1993
българия
без заглавие, недатирана (1992?)
масло/платно
120 х 120 см