1969
българия/австрия
галерия мартин янда, виена
без заглавие, 2017
акварел/молив/цветен молив/хартия
53 x 70 см