1933 - 1998
българия
движение на геометрични фигури, 1991
масло/платно
70 x 50 см