1961 - 1993
българия
без заглавие, недатирана (1992)
масло/платно
150 x 150 см