1969
българия/австрия
галерия мартин янда, виена
без заглавие, 2017
акварел/молив/цветен молив/хартия
116 x 116 см