по ред на представянето: георги димитров, георги янакиев, николай петков, мария чакърова, иван шуманов, красимира стикар, петър дочев, адриана чернин, николай дюлгеров (инсталационни снимки: георги димитров и камен калев)