1963
германия
hoffmann-gisela.com
линия в пространството 23 (in situ), 2010
цветна лента
312 x 443 x 468 см