1967
българия
план а, 2016
акварел/хартия
40 x 50 см