1934 - 2005
българия
кръг, 2005
смесена техника/шперплат
100 x 100 см